ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРОДАЖБА НА ВАШИЯТ НЕДВИЖИМ ИМОТ


1. ПОДГОТВЕТЕ ИМОТА СИ ЗА ПРОДАЖБА

Запитайте се: ако Вие купувате имот, това ли е, което искате да видите? Целта е да предлагате имот, който изглежда добре, с максимално пространство и е атрактивен за клиентите. АКО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ НЯКАКВИ ПОДОБРЕНИЯ, НАПРАВЕТЕ ГИ!

2. ИЗБЕРЕТЕ   БРОКЕР

Изборът на подходящ брокер е особено важен за успеха на желаната от Вас сделка.

Доверете се на брокер, който защитава изцяло Вашите интереси и има необходимите опит и знания при продажбата на жилища.

3. Попитайте Вашият брокер за ЦЕНАТА, КЪМ КОЯТО СТЕ СЕ НАСОЧИЛИ.

Нека той Ви предостави списък с имотите, които се продават в съседство, както и какви подобни имоти са продадени наскоро.

4. Помислете колко време искате да продавате Вашия имот – ПОСТАВЕТЕ СИ СРОК

Има цени, които продавачите искат да получат и цени, които могат да дадат и точка, в която се стига до сделка. Няколко неща са важни за ценообразуването:

-          ЛОКАЦИЯТА НА ИМОТА – едни и същи характеристики на имотите, но локацията е от главно значение за цената

-          ПРОДАЖНАТА ЦЕНА е резултат от търсенето и предлагането: Бъдете реалисти. Продажната цена не е базирана на нуждите на Продавача. Ако Продавачът каже – искам да продам този имот за 50 000Евро, защото ми трябват, а подобен имот се продава за 45 000Евро, то Купувачът ще купи имота за 45 000Евро.

 

5. НАЧАЛО НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА ИМОТА

Вашият брокер знае как да рекламира Вашия имот, има необходимите контакти, колеги, Маркетинг (Интернет, печатна реклама, Ден на отворените врати, рекламни винили и др.)

6. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СРЕЩИ И ОГЛЕДИ С КЛИЕНТИ

 

7. ПРОДАЙТЕ  ВАШИЯТ ИМОТ! Стъпки към успешна продажба:

-          ПОДГОТВЕТЕ СЕ ПСИХИЧЕСКИ: В много от случаите, продажбата на имот е свързана със смяна на жилището. Многото документи, които трябва да се подготвят и разпишат са също стресов фактор за Продавача. Вашият брокер е длъжен да Ви помогне с юридическото оформяне на сделката.

КАКВО Е ПРИЕМЛИВА ОФЕРТА? – Целта на всеки Продавач е да има клиенти пред вратата му и да се наддават за цена. За съжаление, в сегашното състояние на пазара, нещата са по обратния начин. Какво трябва да имате предвид?

  • Офертата на Купувача близка ли е до обявената от Вас цена?
  • Питал ли е Купувачът за отстъпка за друга оферта : най – сигурният начин, за да отсеете реалните клиенти, е Вашият брокер да вземе депозит от Купувача като гаранция за сериозните му намерения.
  • Какви са алтернативните оферти за Купувача?
  • Има  ли Продавачът достатъчно време, за да чака за други оферти?
  • Какво ще прави Продавачът, ако не получи други оферти?
  • ПОЛУЧАВАТЕ ОФЕРТА от Купувача. КАКВО ЩЕ НАПРАВИТЕ ВИЕ? Има 3 варианта:

А/ да откажете

Б/ да приемете

В/ Вие да предложите цена

 

ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ТОВА НЕ Е ВОЙНА. Има и варианти, в които вместо да отстъпите от цялата цена, може да направите малка отстъпка и друг бонус, например:

  • Разсрочване на плащането
  • Поемане на част от Нотариалните такси
  • Завършване или подобрение върху имота и др.

 

В КРАЙНА СМЕТКА, ЕДНА ДОБРА СДЕЛКА Е ВЪЗМОЖНА, КОГАТО И ДВЕТЕ СТРАНИ СА СПЕЧЕЛИЛИ.