Търсите развитие и по - високо заплащане? Ние Ви предоставяме възможност, която Ви позволява да си бъдете сам шеф, да имате доходи без горна граница,  и да работите по свой собствен график.

 

Ние осигуряваме на нашите консултанти:

• Потенциал за високи доходи и висок дял от процентно заплащане

• Ежемесечни фирмени обучения за повишаване на професионалната квалификация

  • Ползване ресурсите на агенцията
  • Пълна технологична обезпеченост на работния процес, включваща личен мобилен телефон, компютър, принтер, скенер, копир и др.

  • Достъп до лесна за употреба CRM система за цялостно управление на работния процес, офертите, контактите, и времето;

  • Достъп до множество маркетингови канали, способстващи бързата реализация на имотите;

• Престижна работа в модерен офис в централната част на гр.Варна

Постоянна асистенция в работата от главен брокер и администратор

• Вие ще придобиете умения и знания в различни сфери – право, архитектура, маркетинг, реклама, държавна администрация;

• Компанията има разработена система за прозрачно възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати

• Висока степен на самостоятелност и възможност за професионално израстване

В замяна, от Вас очакваме:

• Да сте отдадени на пълното и качествено обслужване на клиентите, да бъдете продуктивни, учтиви и компетентни

• Да сте ангажирани с пълното обслужване на клиентите през целия процес на сделката - от началото до успешния и край;

• Да работите усилено за постоянното увеличаване на потенциалните клиенти, чрез разнообразие от непрекъснати дейности;

• Да се чувствате комфортно при контакта с нови хора

• Да притежавате отлични устни, писмени, компютърни, презентационни и комуникационни умения;

• Да имате възпитано, професионално и представително поведение

•  Да търсите активно препоръки;

•  Да сте креативни при рекламирането и промотирането на имотите във вашето портфолио;

Моля изпратете автобиография, писмо с мотивация за намерения и актуална снимка на e-mail: expertimoti@gmail.com. Oдобрените по документи кандидати ще получат покана за интервю на посочения електронен адрес. Гарантираме Ви, че личните данни и мотивация на кандидатите ще бъдат запазени в строга конфиденциалност.