Засиленото търсене на жилищния пазар предизвиква отговора на инвеститорите. И през третото тримесечие издадените разрешителни за строеж и започнати нови жилищни сгради се увеличават. Строителството в София-град, което изоставаше за сметка на Пловдив и Черноморието в предишните години, пак се възстановява и столицата отново е лидер по строителство на жилищни имоти.

През третото тримесечие на 2015 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 154 жилищни сгради с 4 670 жилища в тях и 654 082 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Това е с 1,2% повече спрямо издадените от общините разрешителни за строеж през второто тримесечие на годината и с 11,1% - на годишна база.

При броя на жилищата ръстовете са още по-силни – съответно 35,2% за тримесечието и 35,8% на годишна база, а при РЗП – съответно 27,5% и 12,7%.

От началото на годината местните администрации са издали 3 254 разрешителни за строеж. Спрямо същия период на миналата година увеличението е от 2,65%.

Въпреки засилената активност на инвеститорите и строителите в жилищния сегмент темповете са още далеч от пиковите 2007-2008 г. Спрямо първите девет месеца на 2007 г., когато бяха издадени най-много разрешителни за строеж, издадените разрешителни за деветмесечието на тази година са 2,5 пъти по-малко. Спрямо същия период на 2008 г. - пикова за пазара на имоти като цяло, издадените разрешителни за деветмесечието на тази година са 2,3 пъти по-малко, показват изчисленията на Investor.bg на база данните на НСИ.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) - 179, Пловдив - 167, Варна - 116, Бургас - 105, и София област - 77. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1 779, Пловдив - 766, Бургас - 572, Варна - 527, и Благоевград – 250, показва още статистиката.

През третото тримесечие на 2015 г. е започнал строежът на 741 жилищни сгради с малко над 3 хил. жилища в тях и с 446 375 кв. м обща застроена площ. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 12,5%, броят на жилищата в тях - със 17,2%, а общата им застроена площ - с 4%. В сравнение с третото тримесечие на 2014 г. обаче започнатите нови жилищни сгради са повече с 23,5%, жилищата в тях - със 75,3%, а разгънатата им застроена площ нараства двойно.

Що се отнася до започнатите нови жилищни сгради, София-град е лидер със 121 нови строежа, следвана от Пловдив със 107 и Варна със 104. Заради активното индустриално строителство обаче Пловдив е лидер при започнатите нови сгради като цяло с общо 172 новостартирани сгради.

През третото тримесечие на годината общините са издали и разрешителни за строеж на 40 административни сгради/офиси с 52 197 кв. м РЗП и на 1 097 други сгради с 501 156 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради намалява съответно с 9,1 и 14%. Разгънатата застроена площ при административните сгради обаче нараства повече от три пъти, докато при другите видове сгради бележи спад с 42,5%.

На годишна база броят на разрешителните за строеж, издадени на административни сгради, намалява с 23,1%, а тяхната РЗП - с 12,7%. Разрешителните за строителство на други сгради се увеличават с 0,5%, а разгънатата им застроена площ е повече с 4,6%.

През третото тримесечие на 2015 г е започнало строителството на 25 административни сгради/офиси с 51 410 кв. м РЗП и на 457 други сгради с 244 568 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите административни сгради са по-малко със 7,4%, но общата им застроена площ нараства близо шест пъти. Започнатите други сгради бележат спад с 30,4%, а тяхната РЗП намалява с 42,2%.

На годишна база при броя на започнатите административни сгради се наблюдава увеличение с 13,6%, а тяхната РЗП нараства почти 2,5 пъти. Започнатите други видове сгради намаляват с 18%, а разгънатата им обща застроена площ - с 25,7%.

Източник: http://investor.bg